Увервлӓ

Шӹнзӹшполкышты

                                         

                                                                                                       « Плетон онган запон цевер,
                                                                                      лентӓ йиш гӹц йиш
                                                                                                               шӹнзӹшполкыштыш ӹдӹрвлӓн.
                                                                                        Шӹнзӓм нӹнӹ лиш.
                                                                                                          Мырат пишок нӹжгӓ юк дон:
                                                                                      тошты мыры вик...
                                                                                            Нӹнӹм колнет гӹньӹ,
                                                                                                       тол йӓ тӹньжӹ мӹндӹр иш."

                                                                                                                                  Савельева Е. К.

       Тенеш и Российын президентӹн указ семӹнь культура иэш шотлалтеш. Мамнан Кулаково библиотекыштат ти лӹм доно сакой мероприятийвлӓ эртӓрӓлтӹт. Шукерды агыл тиштӹ конкурсный программы «Шӹнзӹшполкышты» эртен.  Тетявлӓ кырык мары овуцавлӓ гишӓн пӓлен нӓлӹнӹт, кырык мары тыгырымат ланзыленӹт, ӹдырӓшвлӓ кырык мары тыгырын запонымат чиӓш тыменьӹнӹт, савыцымат косирӹн ялштен анженӹт.

     Кидпӓшӓм ӹштӹмӹштӹ годым шӹнзӹшполкыш хынаат толын. Тиды - Валериан Петрович Ямолкин. Тӹдӹ первиш ӹлӹмӓш гишӓн шукым шайышт пуэн мышта, дӓ шайыштешӹжӓт руш шамакым кычылтдеок, кыды-тидӹ шамакшым, тетявлӓ ынгылышты манын, рушлашкат сӓрӓш вӓрештӹн. Валериан Петрович шӹнзӹшполкышты шукы ямакым колтен, тетявлӓ доно мырымат мыренӹт. Эчежӹ тӹдӹ сагажы шишкышым канден, ма гӹцӹн тӹдӹм ӹштӓт, кыце шактат, шайыштын. Толшы хына молнамжы школышты музыкым тымден, седӹндон  музыкым шактымы инструментвлӓ гишӓнӓт шукым шайышт кердеш. Валериан Петрович кӹзӹтӓт тетявлӓ доно кӹлӹм кыча, халыкын музыкы шактымы хӓдӹрвлӓ донат  тетявлӓм шакташ тымда. Тевеш, шӹнзӹшполкыштат шишкыш доно шактевӹ, а варажы кырык мары куштымашат тӹнгӓльӹ.

      Тенге  кымшы классышты тыменьшӹвлӓ папи –тьотивлӓн ӹлӹмӹ годшы веремӓ гишӓн шукыv пӓлен нӓлевӹ.

                                                                                                                      Г.Ямолкина , Кулаково библиотекын вуйлатышыжы.

  

©2013. Все права защищены.