Увервлӓ

"Мыры-2014" конкурсын I туржы эртен

    6-шы декабрьын Виловат культура томашты  «Мыры-2014» эртӓрӓлтӹн. Пӹтӓриш турыш цилажы 53 мыры пырен. Нӹнӹ лошты  халык мырывлӓ да композиторвлӓн   мырывлӓӓт йонгалтыныт. 6 ансамбль, 9 вокальный дуэт да трио, 19 солист ӹшке лоштышты тӓнгӓшенӹт. Лачокат, тидӹ кого мыры вады ли. Техень айовлӓм халык пишок ярата, седындоно залышты шӹнзӓш вӓржӓт кодде. Цилӓнӓт выченӹт у мырывлӓм, мастар мырызывлӓм. Нӹнӹн вычымашышты такеш лиде: 16 у мыры йонгалты. Композиторвлӓ А.Соснов, Н.Анисимов, С. Метелкина, В. Юшкин, М. Атласкин поэтвлӓ, мырызывлӓ доно иквӓреш кӹлӹм кычен, кого пӓшӓм ӹштенӹт. Молнамшылаок  Е.Першуткинын, И. Лобановын, М.Илдушкинан, С.Гайдовын, Н. Егоровын  да вес сирӹзӹвлӓн шамаквлӓэш семвлӓ вазыныт. У шачшы мырымат халык лош мастарын лыктын мышташ келеш. Ти пӓшӓжӹ аранжировщиквлӓлӓн, звукооператорвлӓлӓн, эчеӓт композиторвлӓлӓн, музыкым тымдышывлӓлӓн дӓ, лӹмӹнок, мырызывлӓлӓн вӓрештӹн.  Молнамшы, шӱмеш вацшы мырывлӓӓт программышкы пыртымы линӹт. Нӹнӹ, угӹц йонгалтын, халыклан келшен толыныт.

     Шукы мырызок ти мыры вадышкы кырык марла нӓрӓт доно лӓктӹнӹт да кырык мары шӱлӹшӹм пуэнӹт. Сӹлнӹ костюман ӹдӹр-ӹрвезӹвлӓ, культура томавлӓн да вес организацивлӓн ансамбльвлӓ мыры вадым сӹлнештӓренӹт. Залышты шӹнзӹшӹ халык мырызывлӓм яжон, шокшын вӓшлин, нӹнӹлӓн  цаткыдын лапам шин. Сӓмӹрӹк видӹшӹвлӓ, Иван Синичкин да Кристина Ильинова, халык вӓшлимӹ семӹнь, мырызывлӓм угӹц да угӹц сценышкы ӱжӹнӹт.

    «Мыры-2014»-ын пӹтӓриш тур шайылан коды. Гала-концертӹштӹ,  кыды  27 декабрьын Я.Эшпай лӹмеш халык культура центрышты эртӓрӓлтеш, сек сӹлнӹ мырывлӓ йонгалтыт лиэш. 

©2013. Все права защищены.