Увервлӓ

«Мисс Школьница-2013»

29 ноябрьын Эмäн сола культура томашты тӹнгäлтӹш классышты тыменьшӹвлä лошты «Мисс Школьница-2013» тäнгäшӹмäш эртäрäлтӹн. Ти мероприятим Эмäн сола школ доно иквäреш эртäрӹмӹ.

Конкурсвлä урок семӹнь эртенӹт. Примереш, пӹтäриш конкурс «Пäлӹмӹ лимäш» маналтын. Талантым анжыктымы  «Музыка дä хореографи» конкурс-урок семӹнь эртäрäлтӹн, кышты участницӹвлä сага ик классышты тыменьшӹ тäнгвлäштӹ сценыш мыраш - кушташ лäктӹнӹт. Тенгеок ӹдӹрвлä ышке яратым предметӹштӹ гишäн шайыштыныт дä малан тӹдӹвлä ӹлӹмäшӹштӹ керäл лит.

Жюри решымы доно «Мисс Школьница-2013» лӹмӹм 1"б" классышты тыменьшӹ Мямушкина Дарья сӹнген нäлӹн. Вес участницӹвлäлäн сакой номинациäн дипломвлäм кычыктымы. Цилäлäн ти мероприяти келшен.

©2013. Все права защищены.